پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا

اول آگاهی بعد تصمیم

  • مهاجرت
{{ currentlesson.name }}
{{chapter.name}}
{{chapter.name}}

در این مجموعه که در خارج از کشور تهیه شده است ابعاد مختلف مثبت و منفی که برای یک مهاجر خانواده دار اهمیت دارد مورد تئجه قرار گرفته است . چنانچه شما یک مهاجر هستید یا قصد مهاجرت دارید ، حتما توصیه می شود این مجموعه را مورد توجه قرار دهید

  • 1

دیدگاه خود را بیان کنید.


درحال بارگذاری