پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا

راهنمای همکاری با ایمانا


 

این موضوع تابع نظر خودتان است اما بطور موکد توصیه می شود تا ارقام تعیین شده را بسیار پایین تعیین کنید تا ضمن ایجاد سهولت برای رفع مشکل مراجعینتان  ، به نحوی هزینه دسترسی را تعیین فرمایید تا نسبت به استفاده از پنل پاسخگو نیز ترغیب و تشویق شوند

 

لطفا توجه فرمایید که وقت و تلاشی که برای یک پست مصروف داشته ایید را ملاک قرار ندهید بلکه عنایت داشته باشید که جبران آن به مدت نامحدود و با افزایش تعداد مراجعین جبران خواهد شد

 

پیشنهاد می شود ارقام مربوط به سایر پستهای همکاران را مورد توجه و معیار قرار دهید


پربازدید ترین راهنمایی ها


درحال بارگذاری