پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا

کتابخانه ایمانا ( روان شناسی )


مبانی تربیت فرزند

مبانی تربیت فرزند
آموزش گرفتن والدین در زمینه ی مهارت های کامل زندگی و فرزندپروری و استفاده از آن در زندگی و در طول ارتباط برخی از رفتارهایی که برای برخورد با واکنش های سازگارانه و ناسازگارانه نوجوان توصیه شده اند در...

مدیریت استرس

مدیریت استرس
زندگی امروز جوامع بشری همراه با استرس های رو به تزایدی است که آرامش را از انسانها گرفته است و روانشناسان همواره در پی آن هستند تا با روشهایی کارآمد تلاش کنند تا این آرامش ضروری را به مردم برگردانند...

تست هوش وکسلر

تست هوش وکسلر
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺴﺖ رﯾﻮن و ﺗﺴﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮان .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺠﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺷﯿﺮاز و ﺗﻬﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم...

رغبت سنجی رشته و شغل

رغبت سنجی رشته و شغل
تست شخصیت شناسی شغلی هالند- Holland Test این آزمون توسط هالند در سال ۱۹۵۸ تهیه شده است.

پرسشنامه ذهن آگاهی

پرسشنامه ذهن آگاهی
پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی توسط بیر، اسمیت، و آلن در سال ۲۰۰۴ تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۹ ماده می‌باشد

سفر به اعماق

سفر به اعماق
دنیای ما بسیار رمزآلود است . و این درنگ و تامل در حقیقت این آفرینش است که ایمان را استوار می سازد

هر لحظه خداوند پیام می دهد

هر لحظه خداوند پیام می دهد
خداوند در هر زمان و مکان با ما صحبت می کند و پیام خداوند در زندگی پژواک عمیقی دارد...

گنجشک و خدا

گنجشک و خدا
شکایت های گنجشک از زندگی خود و پاسخهای خدا

دوستان خوب زندگی

دوستان خوب زندگی
دوستان خوب هدیه بزرگی از جانب خداوند در زندگی ما هستند

عشق و دیوانگی

عشق و دیوانگی
حکایت زیبایی از سرگذشت عشق و دیوانگی

خطاهای بزرگ در پیش داوری

خطاهای بزرگ در پیش داوری
مراقب انتخابها و پیش داوری های غلط و گاه خطرناک در زندگی باشیم

عقاب و درس زندگی

عقاب و درس زندگی
یک راز بزرگ زندگی را از عقاب بیاموزیم

پاسخ های خدا

پاسخ های خدا
پاسخ های خدا به خواسته های ما

هنر تندرست ماندن

هنر تندرست ماندن
با حفظ بهداشت روح و روان ف به خودتان خدمت کنید

از حلزون بیاموزیم

از حلزون بیاموزیم
توانایی خودتان را جدی بگیرید و موانع را بردارید

تغییر را آغاز کنیم

تغییر را آغاز کنیم
برای تجربه بهتر از زندگی باید تغییر را آغاز کرد

سختیها و شیرینی های زندگی

سختیها و شیرینی های زندگی
اندیشه هایی که می تواند سختی ها را به شیرینی تبدیل کند

تجربه های زندگی

تجربه های زندگی
تجربه های زندگی که توسط انسانهایی بازگو شده است

آب یا سنگ ؟

آب یا سنگ ؟
این انسان است که انتخاب می کند که چگونه مسیر زندگی را انتخاب کند

چهل فکر سمی

چهل فکر سمی
برای سلامتی خود از این چهل فکر سمی رهایی یابید
درحال بارگذاری