پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا

 

 

  دروس پایه و کنکور

 

 

 سال دهم

 

      دروس عمومی         رشته انسانی          رشته ریاضی       رشته تجربی
       عربی عمومی        ریاضی و آمار              شیمی          شیمی
          انگلیسی       علوم و فنون ادبی          زیست شناسی      زیست شناسی
          فارسی           فارسی             فیزیک          فیزیک
       دین و زندگی               ریاضی         ریاضی
                      هندسه          هندسه

 


سال یازدهم

 

      دروس عمومی                       رشته انسانی                       رشته ریاضی                  رشته تجربی       
         انگلیسی                  شیمی           شیمی
       عربی عمومی                 فیزیک           فیزیک
          فارسی              زیست شناسی        زیست شناسی
      دین و زندگی             ریاضی تجربی       ریاضی تجربی
                   هندسه           هندسه
              آمار و احتمال        آمار و احتمال
                   حسابان          حسابانسال دوازدهم

 

    دروس عمومی

 

        رشته انسانی

   

          رشته ریاضی

 

        رشته تجربی

 

      انگلیسی

 

           عربی

 

              شیمی

 

           شیمی

 

     عربی عمومی

 

          ریاضی

 

             فیزیک

 

           فیزیک

 

        فارسی

 

     علوم و فنون ادبی

 

         ریاضیات تجربی

 

       ریاضیات تجربی

 

     دین و زندگی

 

 

           زیست شناسی

 

         زیست شناسی

 

   

              هندسه

 

            هندسه

 

   

           ریاضیات گسسته

           آمار و احتمالات

       ریاضیات گسسته

      و آمار و احتمالات

   

      حسابان و ریاضی پایه 

 

     حسابان و ریاضی پایه

 

 

 

 

 
درحال بارگذاری