پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا

 

علوم اسلامی و حوزه علمیه

 

 

 جدول پایه های تحصیلی  

 

براساس این جدول دروس را انتخاب و استفاده فرمایید

 

پایه 5 پایه 4 پایه 3 پایه 2 پایه 1
شرح لمعه 2 شرح لمعه 1 مغنی اللبیب سیوطی شرح امثله
اصول مظفر 1 اصول استنباط المطول منطق مظفر صمدیه
حلقات اصول الموجز فی اصول الفقه مختصر المعانی تهذیب المنطق عوامل ملامحسن
  نهج البلاغه تجزیه و ترکیب شرح الرساله الشمسیه بدایه النحو
      الکبری فی المنطق هدایه النحو
        شرح تصریف
        صرف ساده
        صرف میر
        تجوید قرآن
         

 

پایه 10 پایه 9 پایه 8 پایه 7 پایه 6
کفایه الاصول 2 المکاسب خیارات رسایل برائت بدایه الحکمه شرح لمعه  3
  کفایه الاصول 1 رسایل استصحاب المکاسب خیارات اصول مظفر 2
    نهایه الحکمه المکاسب بیع کلیات فلسفه
      المکاسب محرمه  آیین نگارش
      رسایل قطع و ظن  

 

 

 

دروس حوزه علمیه

 

 

ادبیات عرب

 

تجزیه و ترکیب معانی وبیان نحو صرف
تجزیه وترکیب قرآن جواهر البلاغه هدایه النحو 1 صرف ساده
   المطول فی البلاغه بدایه النحو صرف ساده 2 
   مختصر المعانی  صمدیه صرف ساده 3 
     عوامل ملامحسن  صرف میر
     سیوطی شرح تصریف
     مغنی اللبیب شرح امثله 

 

فقه

 

المکاسب / خیارات شرح لمعه 1 احکام
المکاسب / بیع شرح لمعه 2  احکام
المکاسب / محرمه   شرح لمعه 3 احکام بانوان
    مکاسب
     

 

  

اصول فقه

 

اصول فقه مظفر1 حلقات اصول 1 کفایه الاصول 1 رسائل / قطع و ظن اصول استنباط
اصول فقه مظفر 2 حلقات اصول 2 کفایه الاصول 2 رسائل / برائت الموجز فی الاصول الفقه
   حلقات اصول 3   رسائل / استصحاب  
         
         

 

 

منطق

 

حاشیه ملاعبدالله منطق 1 منطق مظفر
--------- منطق 2 الکبری فی المنطق

 

  

عمومی

 

نهج البلاغه عقاید
تفسیر اخلاق
 تاریخ اسلام تبلیغ
 ملل و نحل قرآن کریم
  علوم حدیث 

 

 

 دوره خارج فقه و اصول

 

 

زکات غنا قضا
جهاد مسایل مستحدثه طهارت
قطع و ظن دیات صلاه
قاعده لاتعاد بیع مضاربه
قاعده فراغ ارث خمس
علم اجمالی نکاح اجاره
اصل برائت حدود ولایت فقیه
کفایه الاصول حج قصاص
مباحث الفاظ غصب شهادت
    خیارات

 

 صفحه اختصاصی حوزه علمیه و علوم اسلامی

 

 

 

درحال بارگذاری